Φόρμες Εγγραφής – Κατάλογος Κλινικών Φροντιστηρίων & Σεμιναρίων

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα Κλινικά Φροντιστήρια, το Βιωματικό Φροντιστήριο, τα Ειδικά Φροντιστήρια και το Workshop στα οποία μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά την συμμετοχή σας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλινικά φροντιστήρια και σεμινάρια είναι η εγγραφή στο Συνέδριο

Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής είναι έως τρεις (3). Σε περίπτωση που υποβληθούν παραπάνω από τρεις δηλώσεις συμμετοχής από τον ίδιο συμμετέχοντα, θα διαγράφονται αυτόματα όλες οι δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου.

Κλινικό Φροντιστήριο 1. Νοσηλευτική Ηγεσία και Αποτελεσματικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας.

Πέμπτη 3 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius, 15.00 – 18.00

Συντονισμός: Άρης Υφαντής, Γεώργιος Τριπόδης, Ιωάννης Μωύσογλου

Διάρκεια: 3 ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι αφενός να ενημερώσει για το θεωρητικό πλαίσιο των στυλ ηγεσίας αλλά και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις λειτουργίες της ηγεσίας που αφορούν την παρακίνηση και την διαχείριση των συγκρούσεων και αφετέρου να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες παρέχοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, καθώς και τρόπους διαχείρισης του «δύσκολου προϊστάμενου». Η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί μέσα από ομαδικές ασκήσεις μελετών περίπτωσης (case studies).

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές που κατέχουν θέσεις ευθύνης καθώς και σε αυτούς με εργασιακή εμπειρία.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 2. Τοποθέτηση και φροντίδα περιφερικού φλεβικού καθετήρα. Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙΙΙ, 09.00 – 11.00

Συντονισμός: Σάρα – Ελένη Αμπραχίμ, Σοφία Αρτέμη, Σταύρος Τούλης

Διάρκεια: 2 ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με την τοποθέτηση, φροντίδα και διατήρηση της φλεβικής γραμμής, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που επιθυμούν την απόκτηση πρακτικής εξάσκησης αλλά και σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 3. Διαπολιτισμικές Δεξιότητες στην Υγεία

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙΙΙ, 11.00 – 14.00
Συντονισμός: Λυδία Βαλλιανάτου, Χριστίνα Κατζιλιέρη

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας, η απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς τους ασθενείς με ίδιο ή διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 35 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 4. Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα.

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙΙΙ, 14.00 – 15.00
Συντονισμός: Παρασκευή – Μαρία Πράπα

Διάρκεια: 1 ώρα

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση των νοσηλευτριών/Νοσηλευτών σχετικά με τα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου πνεύμονα (Στοχευμένη θεραπεία-Ανοσοθεραπεία) καθώς και στις ανεπιθύμητες ενέργειες/ παρενέργειες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Σκοπό του φροντιστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των Νοσηλευτριών/Νοσηλευτών στην αναγνώριση και διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών/παρενεργειών σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υπόκεινται σε στοχευμένες θεραπείες.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 5. Η επισφαλής χρήση και οι μορφές παραβατικότητας στο διαδίκτυο σε παιδιά – εφήβους – ενήλικες.

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙV, 12.00 – 14.00

Συντονισμός: Αγορίτσα Κουλούρη, Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση και
συμμετοχική μάθηση των νοσηλευτών (ως γονείς), για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και η ανάδειξη του ρόλου τους στην ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης. Σκοπό του φροντιστηρίου αποτελεί η ενημέρωση για τις μορφές των διαδικτυακών κινδύνων, η αποσαφήνιση των διαδικτυακών ορολογιών και η πρόληψη της εξάρτησης και του εθισμού.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 6. Αναγνωρίζοντας το καρδιογράφημα.

Σάββατο 5 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙII, 13.30 – 15.30

Συντονισμός: Λυδία Βαλλιανάτου, Χριστίνα Κατζιλιέρη

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι:  Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η κατανόηση του φυσιολογικού καρδιογραφήματος και η αναγνώριση βραδυκαρδιών ή ταχυκαρδιών που χρήζουν αντιμετώπισης.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές αιμοδυναμικών εργαστηρίων, καρδιολογικών μονάδων, Μ.Ε.Θ., καρδιολογικών τμημάτων και καρδιολογικών εξωτερικών ιατρείων και Τ.Ε.Π. καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που έχουν ενδιαφέρον για το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 7. Μέθοδοι μικροδιδασκαλίας και τεχνικές παρουσιάσεων σε εκπαιδευτές εκπαίδευσης νοσηλευτών.

Σάββατο 5 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙV, 13.30 – 16.30
Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Ευάγγελος Φραδέλος, Ελένη Χριστοδούλου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών νοσηλευτών στις εκπαιδευτικές θεωρίες της μικροδιδασκαλίας, στην εφαρμογή ορθών τεχνικών παρουσίασης εισηγήσεων και στην πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε σενάρια εφαρμογής μικροδιδασκαλίας. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η αποσαφήνιση των θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων, η κατανόηση της ορθής χρήσης των εργαλείων και των τεχνικών των παρουσιάσεων και η απόκτηση εμπειριών μικροδιδασκαλίας σε εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, κατά προτεραιότητα νοσηλευτές γραφείων νοσηλευτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 8. Διαχείριση και αντιμετώπιση Εργασιακού άγχους στο τομέα υγείας

Σάββατο 5 Μαΐου, Zante Park Hotel, 12.00 – 14.00
Συντονισμός: Μαρία Προδρόμου

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να γνωρίσουν, οι συμμετέχοντες, τους κινδύνους εμφάνισης επιδημικών εκρήξεων από νεοεμφανιζόμενα και αναδυόμενα νοσήματα, να προσεγγίσουν τα βήματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και του ελέγχου μιας επιδημίας μέσα στο νοσοκομείο και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα επαγρύπνησης και ετοιμότητας του νοσοκομείου για ιδιαίτερα νοσήματα μετά από φυσικές καταστροφές.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Κλινικό Φροντιστήριο 9. Επιδημίες: μια συνεχής και όχι πάντα προβλεπόμενη απειλή.

Κυριακή 6 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙII, 09.30 – 12.00

Συντονισμός: Αγγελική Καραίσκου, Ευαγγελία Δούκα

Συντονιστές ομάδων: Παρασκευή Βάρδα, Γεώργιος Στραβοπόδης, Ευτυχία Ευαγγελίδου

Διάρκεια:  2 ½ ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναινα γνωρίσουν, οι συμμετέχοντες, τους κινδύνους εμφάνισης επιδημικών εκρήξεων από νεοεμφανιζόμενα και αναδυόμενα νοσήματα, να προσεγγίσουν τα βήματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και του ελέγχου μιας επιδημίας μέσα στο νοσοκομείο και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα επαγρύπνησης και ετοιμότητας του νοσοκομείου για ιδιαίτερα νοσήματα μετά από φυσικές καταστροφές. Η συνεδρία θα είναι διαδραστική με τη μορφή ερωτήσεων – σεναρίων.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Βιωματικό Φροντιστήριο 1. Η Διαπροσωπική επικοινωνία στο χώρο εργασίας.

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙV, 09.00 – 12.00
Συντονισμός: Γεωργία Ματράκη, ΧρυσούλαΦαμέλλου, Αικατερίνη Χρόνη

Διάρκεια:  3 ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας καθώς επίσης και η συνεργασία, καλές σχέσεις, κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικό πνεύμα στο χώρο εργασίας.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Ειδικό Σεμινάριο 1. Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙV, 14.00 – 19.00

Συντονισμός: Θεόδωρος Ξάνθος, Δημήτριος Μπαρουξής
Εκπαιδευτές: Σάρα – Ελένη Αμπραχίμ, Σοφία Αρτέμη, Σταματίνα Ιορδανοπούλου, Γεώργιος Καρλής, Αικατερίνη Κουκά, Αναστάσιος Μαρίνος, Γεώργιος Μανομενίδης, Δήμητρα Μερσινιά, Δημήτριος Μουστάκας, Τζαννής Πολυκανδριώτης, Ιωάννης Ρεκούμης, Ισμήνη Σκούρτη, Μαρία Φαντάκη, Μάριος Φωτεινόπουλος

Διάρκεια:  5 ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το ειδικό σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή μέσω των εκπαιδευτικών προτύπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης ενηλίκων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε φοιτητές.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Ειδικό Σεμινάριο 2. Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Σάββατο 5 Μαΐου, Zante Park Hotel, 14.00 – 19.00

Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Μαρία Φαντάκη

Εκπαιδευτές: Σάρα – Ελένη Αμπραχίμ, Απόστολος Δεληγάκης, Σταματίνα Ιορδανοπούλου, Γεώργιος Καρλής, Αικατερίνη Κουκά, Χαράλαμπος Λεβέντης, Γεώργιος Μανομενίδης, Αναστάσιος Μαρίνος, Δημήτριος Ματθιουδάκης, Δήμητρα Μερσινιά, Δημήτριος Μουστάκας, ΔημήτριοςΜπαρουξής, Ιωάννης Ρεκούμης, Βασιλική – Μαρία Τσοπόκη

Διάρκεια:  5 ώρες.

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το ειδικό σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή μέσω των εκπαιδευτικών προτύπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης ενηλίκων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε φοιτητές.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Ειδικό Σεμινάριο 3 Βασικές Πρώτες Βοήθειες

Κυριακή 6 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius ΙV, 09.30 – 12.00
Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Σταματίνα Ιορδανοπούλου

Διάρκεια:  2 ½ ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών στην παροχή Βασικών Πρώτων Βοηθειών μέσω των εκπαιδευτικών προτύπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης ενηλίκων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα επείγον περιστατικό και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις διαχείρισης.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Workshop Τα βιοομοειδή δεν είναι γενόσημα:το παράδειγμα του infliximab

Παρασκευή 4 Μαΐου, Majestic Hotel, Αίθουσα Sirius Ι, 18.00 – 19-00

Εισηγήτρια: Παρθένα Αλεξανδρίδου

Συντονισμός: Εμμανουήλ Δερμιτζάκης

Διάρκεια:  1 ώρα

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του workshop είναι η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ βιοομοειδών φαρμάκων με τα γενόσημα φάρμακα καθώς επίσης και η αναγνώριση της σημαντικότητας της διαχείρισης ενδοφλέβιας θεραπείας για την παραμονή του ασθενή στην θεραπεία.

Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την διαχείριση του infliximab – inflectra.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.