Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 11ου Πανελληνίου και 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων.
Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια και Σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Συνέδριο.

Πληροφορίες Εγγραφής

Για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων σε κλινικά και ειδικά φροντιστήρια και σεμινάρια θα γίνουν δεκτές προεγγραφές αποκλειστικά με υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι η προηγούμενη εγγραφή του συμμετέχοντος στο Συνέδριο.
Μόλις ολοκληρώνεται ο αριθμός συμμετεχόντων για κάθε κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο, θα παύει αυτόματα να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσετε ηλεκτρονικά προεγγραφή.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των κλινικών και ειδικών φροντιστηρίων και των σεμιναρίων θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου.

Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής είναι έως τρεις (3). Σε περίπτωση που υποβληθούν παραπάνω από τρεις δηλώσεις συμμετοχής από τον ίδιο συμμετέχοντα, θα διαγράφονται αυτόματα όλες οι δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου

Σημαντικές Πληροφορίες

 

  • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια & Σεμινάρια γίνεται απαραίτητα αυτοπροσώπως.
  • Μετά το πέρας των Κλινικών Φροντιστηρίων & Σεμιναρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 4272/14).
  • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρακαλούμε φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.
  • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλινικά φροντιστήρια και σεμινάρια είναι η εγγραφή στο Συνέδριο.
  • Ο κατάλογος με τα κλινικά και ειδικά φροντιστήρια, καθώς και τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν, ενημερώνεται διαρκώς μετά την έγκρισή τους από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα ώστε να παραμένετε ενήμεροι για τις νέες προσθήκες και πληροφορίες.