Πληροφορίες Εγγραφής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατηγορία ΕγγραφήςΈως 18/03/2018Έως 3/05/2018
Μέλη ΕΝΕ70 €150 €
Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας130 €200 €
Φοιτητές (1o πτυχίο) *
& Άνεργοι Νοσηλευτές
50 €90 €

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

  • Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων

  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)

  • Διαλείμματα – καφέ

  • Εναρκτήρια Τελετή

* Μέχρι 14 Ιανουαρίου 2018, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές (1ο πτυχίο) και άνεργους νοσηλευτές

  • Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

  • Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.

  • Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

  • Στην περίπτωση της δωρεάν εγγραφής φοιτητών (1ο Πτυχίο) & άνεργων νοσηλευτών, στο Δικαίωμα Συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή. Για την παραλαβή του υλικού και τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής